سینما ماندانا

تهران، خیابان دماوند، اول سی متری نارمک، چهارراه آیت، نبش خیابان بیهقی

۰۲۱۷۳۰۱۵