سینما صحرا

تهران- خیابان شریعتی- نرسیده به سه راه طالقانی

02177507777