سینما سروش

تهران - خیابان شریعتی-نرسیده به سه راه طالقانی

02100000000