سینما تاتر چمران

کرج-میدان امام حسین-ورودی پارک چمران-بعد از سینما سه بعدی-ضلع جنوبی شهربازی

09351206420