سینما تئاتر مدرن دهکده المپیک

تهران- انتهای اتوبان همت به سمت غرب- دهکده المپیک- خ ورزش شرقی- المپیک چهارم

02144764085