سینما تئاتر شاهد

خیابان سبلان-چهارراه مدنی(نظام اباد)

02177844076

در یکی از سالنها تئاتر برگزار میشود.