سینما تئاتر دهکده المپیک

تهران- انتهای اتوبان همت به سمت غرب، دهکده المپیک، خیابان ورزش شرقی، المپیک چهارم

02144764085

سینما تئاتر دهکده المپیک یک مجموعه فرهنگی در غرب تهران است که با طراحی و تجهیزات مدرن در خدمت شهروندان گرامی می باشد.