سرای محله نظامی گنجوی

خیابان ولیعصر-بالاتر از پارک ساعی-خیابان توانیر-خیابان نظامی گنجوی-بالاتر از سفارت بلغارستان- سالن کنفرانس سرای محله نظامی گنجوی

02188784839