سرای محله مرزداران غربی

اشرفی اصفهانی، بالاتر از چهار راه مرزداران،کوچه بی نظیر، سرای محله مرزداران غربی

02100000000