سرای محله مرزداران شرقی

بزرگراه جلال آل احمد غرب،بعد از پل آزمایش،جنب بلوار جانبازان،سرای محله مرزداران شرقی

02100000000