سرای محله فدک

نارمک، ضلع شمالی میدان حلال احمر

77248051