سرای محله شهرک نفت

آدرس : انتهای اشرفی اصفهانی- سیمون بولیوار- خیابان نفت- نبش کوچه نهم- سرای محله نفت

02100000000

سرای محله نفت میکوشد در جهت رسیدن به اهداف مسئولین در تاسیس سراهای محلات که همانا جلب رضایت اهالی محل و گسترش آگاهی شهروندان از مسائل شهری و محلی خود و تلاش و همکاری در رفع این مشکلات است کوشا باشد و بتواند علاوه بر جلب رضایت شهروندان بستری مناسب برای گذراندن اوقات فراغت و همچنین کسب آگاهی و دانش مورد علاقه شهروندان در محیطی امن وآرام باشد.
سرای محله نفت در تلاش است تا نیازهای فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،رفاهی،ورزشی و ...را با تعامل وارتباط بین اهالی محل با یکدیگر و مسئولین واعضای سرا از طریق برگزاری جلسات شورایاری و هیات امناء رفع،و پل مورد اطمینانی بین مردم و مسئولین باشد.
از هدفهای دیگر این سرای محله گسترش فرهنگ ورزش کردن در تمامی سنین و همچنین اصلاح حرکات ورزشی شهروندان میباشد.