سرای محله شهرآرا

تهران - خیابان ستارخان - خیابان شهرآرا - ضلع شمال غربی پارک شهرآرا - نبش خیابان 35 - سرای محله شهرآرا

02100000000