سرای محله زعفرانیه

زعفرانیه، خیابان اعجازی، میدان شهید اعجازی، کوچه شهید بهزادی، بوستان ریحانه، سرای محله زعفرانیه

02100000000