سرای محله دارآباد

انتهای بلوار اوشان-خ شهيد هاشمی-پارک ساحلي دارآباد

02126105001

سرای محله دارآباد مجهز به سالن آمفی تئاتر با ظرفیت پذیرش 170 نفر می باشد.
این سرای محله با اهدافی چون " افزایش مشارکت مردمی در اداره امور شهر از طریق بکارگیری توانمندی های  و ظرفیت های مادی و معنوی آنان و استفاده مثبت از امکانات محلات"، "ایجاد رکن اجرائی در سطح محله متناسب با رکن مشورتی و نظارتی شورایاری"، "افزایش اعتماد و ارتباط متقابل بین شهرداری و ساکنین محلی"، "تطابق هر چه بیشتر برنامه ها ، تصمیمات و فعالیت ها با خواسته ها و مطالبات اصلی و مهم مردم"، "تلاش جهت احیاء و برجسته سازی هویت و جایگاه محله ای" و "تقویت وافزایش همکاری مشترک شهروندان و شهرداری در انجام فعالیت های مختلف فرهنگی، اجتماعی و رفاهی" تاسیس شده است.