سرای محله ایوانک

تهران، شهرک غرب، بزرگراه یادگار امام شمال به جنوب، خیابان ایوانک غرب، نبش گل افشان جنوبی

0210000000

سرای محله ایوانک برای خدمت رسانی به شهروندان محله ایوانک و با اهدافی چون "افزایش مشارکت مردمی در اداره امور شهر از طریق بکارگیری توانمندی های  و ظرفیت های مادی و معنوی آنان و استفاده مثبت از امکانات محلات"، "ایجاد رکن  اجرائی در سطح محله متناسب با رکن مشورتی و نظارتی شورایاری"، "افزایش اعتماد و ارتباط متقابل بین شهرداری و ساکنین محلی"، "تطابق هر چه بیشتر برنامه ها ، تصمیمات و فعالیت ها با خواسته ها و مطالبات اصلی و مهم مردم"، "تلاش جهت احیاء و برجسته سازی هویت و جایگاه محله ای"، "تقویت وافزایش همکاری مشترک شهروندان و شهرداری در انجام فعالیت های مختلف فرهنگی، اجتماعی و رفاهی" ایجاد گردیده است.