سرای محله المهدی

انتهای ستاری شمالی، بعد از پل نیایش، دسترسی محلی زیتون، خیابان طور جنوبی، کوچه زیتون، سرای محله المهدی

02144627261