سرای محله اباذر

تهران- بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی- خیابان پیامبر- ابتدای خیابان شهید اسکندرزاده- سرای محله اباذر

02100000000