سرای محله آزمایش

بزرگراه جلال آل احمد(مسیر شرق به غرب)-بعد از پل آزمایش-جنب بلوار جانبازان-سرای محله آزمایش

02144249445