سالن همایش های امام علی

بزرگراه ستاری جنوب به شمال- نبش فردوس شرقی

02144076059