سالن همایش های کردستان

بزرگراه نیایش شرق، بین سئول و کردستان جنوب، شهرک فجر، سالن همایش های کردستان

02188998050