سالن آمفی تاتر مجموعه تفریحی ورزشی ارم سبز

شهربازی ارم 1، جنب نمازخانه، سالن نمایش

02100000000