سالن شهیدین قاسمی بیرجند

خیابان 15 خرداد-حد فاصل توحید و بلوار سجاد-سالن شهید قاسمی

0214291800