سالن آمفی تئاتر پارک ورشو

خیابان نجات اللهی، ضلع جنوبی پارک ورشو

021000000