سازمان مدیریت صنعتی

تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایران شناسی، میدان شهدای داننشجو، خیابان نهم، پلاک 6.

02188604222