ساختمان علاءالدین

شریعتی بالاتر از تقاطع میرداماد

02100000000