دانشکده سینما و تئاتر

تهران- خیابان مفتح- خیابان ورزنده- جنب تالار هنر- دانشکده سینما و تئاتر

02100000000