تماشاخانه موج نو

خيابان شريعتى - خيابان ميرداماد - خيابان رودبار شرقى( جنب پاساژ ميرداماد ) انتهاى خيابان - پلاك ٥٧

02122224518

تماشاخانه موج نو