سالن یاس

خيابان دماوند(غرب به شرق)، بعد از تقاطع اتوبان امام علی(ع)، مجتمع فرهنگی تجاری قصر ياس

02100000000