تماشاخانه سبحان

خیابان پاسداران، بوستان هشتم، خیابان پایدار فرد، روبه روی بیمارستان لبافی نژاد، جنب قنادی سولدوش، تماشاخانه سبحان

02126651145