تالار محراب

تقاطع خیابان ولیعصر و امام خمینی، روبه روی موزه قران، تالار محراب

02166402284

تالار محراب دارای دو سالن با نامهای سالن اصلی و کوچک میباشد.

رویدادهای برگزار شده