تالار محراب

تقاطع خیابان ولیعصر- امام خمینی-( جهارراه سپه) تالار محراب

02166402284

تالار محراب دارای دو سالن با نامهای سالن اصلی و کوچک میباشد.