تالار اندیشه تربت حیدریه

تربت حیدریه، باغ ملی، تالار اندیشه

05152228801