آمفی تئاتر آموزش و پرورش ایلام

ایلام، خیابان جمهوری، انتهای خیابان بعثت (آتش نشانی)، سالن آمفی تئاتر امور تربیتی آموزش و پرورش

02100000000