بوستان نیلوفر

تهران- کاشانک- انتهای خیابان صبوری- بوستان نیلوفر

02100000000

بوستان نیلوفر با وسعت حدود 3 هکتار در دامنه‌های پر شیب و در انتهای خیابان صبوری قرار دارد. این منطقه تپه ماهوری در دامنه‌های جنوبی البرز در سال 1391 به بوستان تبدیل شد، درختان بوستان تازه سال است و محوطه سازی‌های آن تا پایان این سال ادامه داشت.