بوستان لاله (مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورشی)

تهران- بلوار کشاورز- خیابان حجاب- داخل پارک لاله- مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان-سالن گلستان

02188980721