برج جام جم همت

تهران - بزرگراه همت (شرق به غرب) - سردار جنگل - خیابان حیدری مقدم - مجتمع جام جم همت - سالن جام جم همت

02144492863