آموزشگاه هنرهای نمایشی نیکخواه

کریمخان، خیابان سنایی، نبش کوچه هفتم، پلاک 50، واحد 1

02100000000