tik8
پیگیری بلیط
کارگاه راهکارهای اساسی تغییر نگرش در جهت بهبود نگرش مثبت، تیمی و همدلانه

کارگاه راهکارهای اساسی تغییر نگرش در جهت بهبود نگرش مثبت، تیمی و همدلانه

  • دوره اجرا:این رویداد خاتمه یافته است

  درباره رویداد

  <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: iransansnu, tahoma; line-height: 26px; color: rgb(203, 55, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 14px; padding-bottom: 12px; text-align: justify; outline: none !important; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.298039) 0px 0px 0px !important;">کارگاه راهکارهای اساسی تغییر نگرش در جهت بهبود نگرش مثبت، تیمی و همدلانه&nbsp;<font color="#cb373c" face="iransansnu, tahoma" style="box-sizing: border-box; outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.2s; outline: none !important;">در 1 جلسه 8&nbsp;ساعته از&nbsp;روز 26 تیر ماه از ساعت 9 الی 17 در موسسه فرهنگی آموزشی به اندیش برگزار می شود.</span></font></h3> <h3><font color="#cb373c" face="iransansnu, tahoma" style="box-sizing: border-box; outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.2s; outline: none !important;">مدرس: دکتر منصور دهستانی</span></font></h3> <p>&nbsp;</p> <p>آیا می خواهید بدانید چرا میان دانسته ها و اعمال ما همیشه فاصله ای وجود دارد؟<br /> آیا دوست دارید دلیل فاصله میان دانستن و توانستن را بیابید؟<br /> چهار نگرش ضروری برای موفقیت و رسیدن به نتیجه لازم و ضروری چیست؟</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3>آنچه در این کارگاه می آموزید:&nbsp;</h3> <p>&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;نگرش مثبت و نقش آن در تحقق رویاها و خواسته ها<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;نگرش همدلانه و تاثیر آن در برقراری ارتباط موثر و سازنده با دیگران<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;نگرش همکارانه و دستاورد آن در همکاری به شیوه تیمی برای رسیدن به اهداف&nbsp;<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;نگرش حرفه ای و جایگاه آن بر رفتار حرفه ای &nbsp;در کار و زندگی</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
  0

  نظرات کاربران

  هنوز نظری ثبت نشده است