tik8
پیگیری بلیط
کارگاه آموزشی عزت نفس، اعتماد به نفس

کارگاه آموزشی عزت نفس، اعتماد به نفس

  • دوره اجرا:این رویداد خاتمه یافته است

  درباره رویداد

  <h3>کارگاه آموزشی عزت نفس، اعتماد به نفس در تاریخ 95/8/24 از ساعت 15 الی 18 در موسسه سحر مدیران برگزار می شود.</h3> <h3>اسامی سخنرانان:&nbsp;</h3> <p>خانم دکتر سحر سلمان &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p>مدرس و مشاور مهارت های فردی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p>مولف کتاب های چاپ شده &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>&nbsp; معجزه ای در بازاریابی و فروش &nbsp; &nbsp; &bull; رمز و راز موفقیت &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p>کتاب های در حال چاپ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>&nbsp; &bull; نقشه گنج &nbsp; &nbsp;&bull; موفقیت در عرصه بازار</p> <h3>سرفصل موضوعات:&nbsp;</h3> <p>&bull; آنچه در این ورکشاپ خواهید آموخت:</p> <p>عزت نفس چیست؟</p> <p>از کجا بفهمم که عزت نفس دارم؟</p> <p>از انتقاد به نفس تا اعتماد به نفس</p> <p>راهکارهای عملی افزایش اعتماد به نفس</p> <p>رابطه پیشرفت و عزت نفس</p> <p>راه های افزایش اعتماد به نفس و عوامل موثر بر آن و...</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bull;&bull;&bull; &nbsp;ایجاد گروه های ترکیبی از شرکت کننده ها در شبکه های اجتماعی و ارایه جدیدترین متدهای علمی&nbsp;</p> <p>&nbsp;برای افزایش عزت نفس و ایجاد اعتماد به نفس بعد از پایان دوره</p> <p>&bull;&bull;&bull; &nbsp;برگزاری تور های تخصصی و تمرین های عملی بعد از کارگاه ویژه شرکت کنندگان&nbsp;</p> <p>&bull;&bull;&bull; &nbsp;امکان مشاوره فردی با مدرس بعد از پایان دوره</p>
  0

  نظرات کاربران

  هنوز نظری ثبت نشده است