tik8
پیگیری بلیط
نمایش کودک موشکا

نمایش کودک موشکا

  • قیطریه
  • بهاء بلیط:از 10,000 تومان

درباره رویداد

<p><strong>کارگردان:</strong>&nbsp;مجيد علم بيگی<br /><strong>نویسنده:</strong>&nbsp;نيلوفر زارع<br /><strong>بازیگران:</strong>&nbsp;مريم عسگری - مجيد علم بيگی - مرضيه حسينی</p> <hr /> <p><span style="color: #b22222; font-weight: bold; text-align: center;">خلاصه نمایشنامه:&nbsp;</span>موشكا سنجاب كوچكی است كه با بی&zwnj;بی در يک خانه زندگی می&zwnj;كند. موشكا خيلی تنبل است و به حرف های بی&zwnj;بی هم توجهی ندارد. روزی دوست موشكا برای بازی با او از بی&zwnj;بی اجازه می&zwnj;گيرد و با هم برای بازی به باغ می روند، موشكا بازيگوشی می&zwnj;كند و از ميوه&zwnj;های باغ می&zwnj;خورد و هر چه دوستش می&zwnj;گويد اين كار را بدون اجازه باغبان انجام نده، موشكا توجه نمی&zwnj;كند. تا اينكه باغبان سر می&zwnj;رسد و...</p> <hr /> <p><strong>شماره تماس جهت هماهنگی:&nbsp;</strong><span style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; text-align: right; color: #b22222;"><span style="color: #333333; font-family: iransans, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;">09363430034&nbsp;</span>(</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; text-align: center; color: #b22222;">خرید بلیط بدون هماهنگی فاقد اعتبار است</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; text-align: right; color: #b22222;">)</span></p>
0

نظرات کاربران

هنوز نظری ثبت نشده است