tik8
پیگیری بلیط
نخستین دوره رقابتی نمایشنامه خوانی کارگاه مثلث

نخستین دوره رقابتی نمایشنامه خوانی کارگاه مثلث

  • دوره اجرا:این رویداد خاتمه یافته است

  درباره رویداد

  <div style="float:right;width:100%;color:#000000;font-family:Iransansnu;"><strong>شنبه 8 دی ماه:</strong></div> <div style="float:right;width:100%;color:#000000;font-family:Iransansnu;">&nbsp;</div> <div style="float:right;width:100%;color:#000000;font-family:Iransansnu;">&nbsp;</div> <div style="float:right;width:170px;margin-right:15px;"><a href="http://tik8.com/theater/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB/"><img src="http://icdn.tik8.com/thumb/Event/1986/huge_avatar/Event5c22289584438.jpeg" width="170px" /> </a> <center>&nbsp;</center> <center>&nbsp;</center> <center><strong><a href="http://tik8.com/theater/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB/">نمایشنامه خوانی<br /> هفت طبقه</a></strong></center> <center> <p>&nbsp;</p> </center> </div> <div style="float:right;width:100%;color:#000000;font-family:Iransansnu;">&nbsp; <hr /> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Iransansnu;">&nbsp;نخستین دوره رقابتی نمایشنامه خوانی &laquo;کارگاه مثلث&raquo;،</span> از ۶ نمایشنامه متفاوت، اعم از متون ایرانی و خارجی در قالب نمایشنامه خوانی تشکیل&zwnj; شده است که به فاصله هر هفته، از ۸ دی&zwnj; الی ۱۳ بهمن در روزهای شنبه ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد.</p> <p>&nbsp;این اولین دوره رقابتی گروه تئاتر مثلث است که تنها مختص هنرجویان این کارگاه است. کلیه نقش خوانان در اولین دوره رقابتی امسال ۱۰۳ نفر هستند که هنرجویان دوره امسالِ کارگاه مثلث بوده&zwnj;اند اما مراتبِ پشت&zwnj;صحنه و همگی عوامل اجرایی نیز شامل هنرجویان کارگاه مثلث هستند که درمجموع، ۱۵۰ نفر را شامل می&zwnj;شود.</p> <p>&nbsp;هیئت&zwnj;داوران مجموعه شیرین بینا، محمدرضا علیمردانی، حجت علیخانی، علی عابدی، رؤیا بختیاری، بهزاد صدیقی، گیلدا حمیدی، مجید آقا کریمی و حسین کشفی اصل هستند که داوری این دوره را بر عهده&zwnj; دارند.</p> <hr /> <p>اخبار مرتبط:<br /> &nbsp;</p> <p style="direction: rtl;"><strong>-&nbsp;<a href="http://tik8.com/news/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%C2%AB%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB%C2%BB/" target="_blank">نخستین دوره رقابتی نمایشنامه خوانی &laquo;کارگاه مثلث&raquo; در مجموعه دیوار چهارم</a></strong></p> </div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
  0

  نظرات کاربران

  هنوز نظری ثبت نشده است