tik8
پیگیری بلیط
سیستم مدیریت زیست محیطی سری 14001 ISO

سیستم مدیریت زیست محیطی سری 14001 ISO

  • دوره اجرا:این رویداد خاتمه یافته است

  درباره رویداد

  <h3>هزینه اصلی شرکت در این همایش 200،000 تومان به ازای هر نفر می باشد که با تخفیف ویژه در سایت تیکت به مبلغ 10000 تومان ارائه می شود.</h3> <hr /> <p><span style="font-size:14px;"><em><strong>سخنران:</strong></em></span></p> <p>آقای دکترموری&nbsp;</p> <hr /> <p><span style="font-size:14px;"><em><strong>سرفصل موضوعات:&nbsp;</strong></em></span><br /> آشنایی با میانی و مفاهیم و ارزشهای زیست محیطی به همراه تصاویر و فیلمهای جذاب مرتبط با دوره<br /> معرفی ساختار كميته فني 207 - معرفي استانداردهاي سري ISO14000 - &nbsp;تقسيم بندي بر اساس ارزيابي محصول و ارزيابي سازمان - ليست كامل سري ISO14000 - &nbsp;مفاهيم و الزامات نيازمنديهاي استاندارد ISO14001 &nbsp;- &nbsp;عناصر تشكيل دهنده سيستم مديريت زيست محيطي &nbsp;- روند دريافت گواهينامه ISO14001 - &nbsp;ایزو 14000 در ایران&nbsp;<br /> اقدام اصلاحی &nbsp;Corrective &nbsp; Action - اقدام &nbsp;پیشگیرانه &nbsp;Preventive Action<br /> انطباق &nbsp;Conformity - بهبود مستمر &nbsp;Continual improvement<br /> پیامد زیست محیطی Environmental impact - &nbsp;پیشگیری از آلودگی Prevention of Pollution&nbsp;<br /> جنبه زیست محیطیEnvironmental Aspect &nbsp;- خط مشی زیست محیطی Environmental Policy&nbsp;<br /> روش اجرایی &nbsp;Procedure &nbsp;- &nbsp;سابقه &nbsp;Record &nbsp;- &nbsp;محیط زیست &nbsp;Environment - مدرک &nbsp;Document - &nbsp;مشتری Customer &nbsp;&nbsp;<br /> ممیزی &nbsp;سیستم &nbsp;مدیریت &nbsp;زیست محیطی Environmental Management System Audit&nbsp;<br /> هدف خرد زیست محیطی &nbsp;Environmental target &nbsp;<br /> هدف کلان زیست محیطی &nbsp;Environmental objective &nbsp;<br /> الگوي سيستم مديريت زيست محيطي بر اساس استاندارد ايزو 14001</p>
  0

  نظرات کاربران

  هنوز نظری ثبت نشده است