tik8
پیگیری بلیط
سمینار تخصصی "مدیریت زمان، راز موفقیت نخبگان"

سمینار تخصصی "مدیریت زمان، راز موفقیت نخبگان"

  • دوره اجرا:این رویداد خاتمه یافته است

  درباره رویداد

  <p>&nbsp;</p> <p><em style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 11px; text-align: justify; outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none !important; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.2s; color: rgb(178, 34, 34); outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.2s; font-size: 14px; outline: none !important;">سمینار تخصصی مدیریت زمان، راز موفقیت نخبگان در آموزشگاه پایا&nbsp;در تاریخ 3 شهریور&nbsp;برگزار خواهد شد.</span></span></span></em></p> <p>&nbsp;</p> <hr /> <p><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.2s; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 11px; text-align: justify; font-weight: 700; outline: none !important;"><em style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">سخنرانان:</em></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 11px; text-align: justify; outline: none !important;" /> <span style="color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 11px; text-align: justify;">دکتر احمد الستی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 11px; text-align: justify; outline: none !important;" /> <span style="color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 11px; text-align: justify;">دکتر عرفان اشکانپور</span></p> <hr /> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.2s; font-weight: 700; outline: none !important;"><em style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">سرفصل موضوعات:</em></span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; outline: none !important;">&nbsp;</div> <p style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; outline: none !important;">کم خوابی زمان بیشتری به ما نمی دهد.</p> <p style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; outline: none !important;">کیفیت کار شما به علاقه شما ارتباط دارد.</p> <p style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; outline: none !important;">متفاوت باشید!تفاوت مثبت البته.</p> <p style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; outline: none !important;">پشتکار غلط و پشتکار صحیح</p> <p style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; outline: none !important;">هوش ارثی است؟</p> <p style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; outline: none !important;">هوش هیجانی چیست؟</p> <p style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; outline: none !important;">برای تفاوت کافیست متفاوت فکر کنید</p> <p style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; outline: none !important;">مشاوره برای زندگی</p> <p style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; outline: none !important;">درس خواندن صحیح چیست؟</p> <p style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; outline: none !important;">نقش تحصیلات در میزان نخبگی افراد</p> <p style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; outline: none !important;">درس خواندن یا نخواندن، مسئله این بود!بیایید این مسئله را حل کنیم</p> <p style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; outline: none !important;">&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; outline: none !important;">***پرسش و پاسخ و بحث آزاد***</p> <p style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; outline: none !important;">&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; outline: none !important;"><b><i>مهم :</i></b></p> <p style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; outline: none !important;">پس از برگزاری سمینار،<strong>گواهی حضور در کارگاه</strong> از طرف دو شرکت <strong>توسعه وب شباهنگ</strong> و <strong>نیک آئین طرح سپید</strong> برای شرکت کنندگان محترم صادر می شود.</p> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; outline: none !important;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 60, 60); font-family: iransansnu, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; outline: none !important;">&nbsp;</div>
  0

  نظرات کاربران

  هنوز نظری ثبت نشده است