tik8
پیگیری بلیط
دوره آموزشی سیستم مدیریت پایش و اندازه‌گیری رضایتمندی مشتریان مبتنی بر استاندارد بین‌المللی ISO 10004:2012

دوره آموزشی سیستم مدیریت پایش و اندازه‌گیری رضایتمندی مشتریان مبتنی بر استاندارد بین‌المللی ISO 10004:2012

  • دوره اجرا:این رویداد خاتمه یافته است

  درباره رویداد

  <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><span style="font-size: 14px;"><strong><em>دوره آموزشی سیستم مدیریت پایش و اندازه&zwnj;گیری رضایتمندی مشتریان مبتنی بر استاندارد بین&zwnj;المللی ISO 10004:21012 در روزهای 23 و 24 بهمن ماه از ساعت 9 صبح الی 5 بعدازظهر (در مجموع 16 ساعت)&nbsp;&nbsp;</em></strong></span><strong><em>در&nbsp;<span style="font-size: 14px;">آکادمی ره دانش ثریا برگزار می شود.</span></em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;">سخنران:</h3> <p style="text-align: justify;">آقای مهندس نظری&nbsp;</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;">سرفصل موضوعات:&nbsp;</h3> <p style="text-align: justify;">&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;تعاریف و مفاهیم رضایتمندی مشتریان&nbsp;<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;شناسایی انتظارات مشتریان<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;چارچوب پایش و اندازه گیری رضایت مشتری&nbsp;<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;جمع آوری داده های رضایت مشتری<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;طرح ریزی سیستم و اندازه گیری رضایت مشتری&nbsp;<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;تجزیه و تحلیل &nbsp;داده های رضایت مشتری&nbsp;<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;تعیین اهداف سیستم اندازه گیری رضایت مشتری&nbsp;<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;نحوه شناسایی بازخوردهای بهبود مستمر<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;تعیین شیوه و روشهای اندازه گیری رضایت مشتری<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;نگهداری و بهبود سیستم رضایت مشتری</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;">مزایای دوره :</h3> <p style="text-align: justify;">صدور گواهی نامه بین المللی از GRS انگلستان<br /> قابلیت پیگیری گواهی نامه صادره از طریق سایت دفتر مرکزی<br /> تخفیف 15 درصدی برای استفاده از سایر خدمات گروه GRS</p> <hr /> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><em><strong>شهریه دوره مشتمل بر جزوه ، خدمات پذیرایی، اخذ امتحان نهایی و صدور گواهینامه بین المللی&nbsp;خواهد بود.</strong></em></span></p>
  0

  نظرات کاربران

  هنوز نظری ثبت نشده است