tik8
پیگیری بلیط
دوره آموزشی زبان برنامه نویسی R

دوره آموزشی زبان برنامه نویسی R

  • دوره اجرا:این رویداد خاتمه یافته است

  درباره رویداد

  <h3>دوره آموزشی زبان برنامه نویسی R در 2 جلسه 8 ساعته(در مجموع 16 ساعت) &nbsp;در روزهای 17 و 18 شهریور ماه از ساعت 9 الی 17 در مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس&nbsp;برگزار می شود.</h3> <h3>&nbsp;</h3> <h3>سرفصل موضوعات:&nbsp;</h3> <p>&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;مقدمه ای بر نرم افزار R<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ساختار داده&zwnj;ها<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ساختار کنترلی<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;رسم نمودار توابع در R<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;توابع پایه&zwnj;ای در R<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp; توزیع&zwnj;های آماری در R<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;آماره&zwnj;های مهم در R<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;تحلیل توصیفی<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;آزمون فرض آماری<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;نرمال سازی داده&zwnj;ها<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;تحلیل رگرسیونی در R (رگرسیون خطی ساده، چندگانه، رهیافت&not;&zwnj;های پیشرفته و تشخیص مدل)<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp; تحلیل واریانس در R (تحلیل واریانس یک و دو-طرفه)<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;مدل&zwnj;های خطی تعمیم&zwnj;یافته در R (رگرسیون لوژستیک، پروبیت و شمارشی)<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;تحلیل سری&zwnj;های زمانی در R (مدل ARIMA)</p> <p>&nbsp;</p> <h3>اسامی سخنرانان:<br /> اقای دکتر رامین خاورزاده<br /> خانم دکتر تابان باغفلکی</h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
  0

  نظرات کاربران

  هنوز نظری ثبت نشده است