tik8
پیگیری بلیط
بررسی پیش بینی نوسانات بازار کسب و کار در سال 97

بررسی پیش بینی نوسانات بازار کسب و کار در سال 97

  • دوره اجرا:این رویداد خاتمه یافته است

  درباره رویداد

  <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><em><strong>سخنران:</strong></em></span> بهروز ریاحی</p> <hr /> <p><br /> &nbsp;دانش آموخته مقطع DBA ؛ دکترای مدیریت حرفهای کسب و کار<br /> مدرس و مشاور راهبردی توسعه و رشد کسب و کارهای نوین<br /> عضو انجمن عالی مدیریت کایزن TUV آلمان<br /> عضو انجمن عالی کار گروهی از QAL انگلستان<br /> عضو انجمن عالی مدیریت بهرهوری از TUV آلمان<br /> عضو انجمن عالی مدیریت تغییر و بحران از TUV آلمان<br /> عضو انجمن عالی عارضهیابی سازمانی از QAL انگلستان<br /> عضو هیئت مدیره و مؤسس چند شرکت تجاری<br /> عضو انجمن عالی مدیریت پنجگانه ساماندهی محیط کار از QAL انگلستان</p> <p>ISO 9001 شخصی در مدیریت کیفیت سیستم از QAL انگلستان</p> <p>ISO 10004 شخصی در مدیریت کیفی رضایتمندی مشتری از QAL انگلستان<br /> &nbsp;مفتخر به فروش کالای ایرانی در بازار جهانی</p> <hr /> <p><br /> <span style="font-size:14px;"><em><strong>سرفصل موضوعات:</strong></em></span><br /> - پیش بینیهای بازار ارز و طلا در سال 1931 چیست و تأثیر آنها در کسب و کارها چگونه خواهد بود . .2 متغیرهای اقتصادی در سال 1931 چه هستند و اثر آنها بر کسب و کارها در اقتصاد ایران چه<br /> خواهد بود<br /> - مدل عرضه و تقاضا طی چند سال گذشته چه تغییراتی کرده است و در آینده چگونه خواهد شد؟<br /> - روش رویارویی با شرایط اقتصادی حاکم بر بازار در سال 1931 چگونه باید باشد؟<br /> - روش مدیریت کسب و کار سودآور در سال 1931 چگونه است؟<br /> - ویژگی برندگان و بازندگان اقتصادی بازار کسب و کار در سال 1931 چیست؟<br /> - کلان دادهها چه هستند و چه تاثیراتی بر کسب و کارها میگذارند و چرا برای کسب و کار شما<br /> مهماند؟<br /> - با کلان دادهها باید چه کرد تا به شما صدمه نزنند و بتوانید از آنها برای رشد و توسعه کسب و کارتان<br /> استفاده کنید؟<br /> - هوش تجاری چیست و چطور بوجود آمده است و چه نقشی در آینده کسب و کار شما دارد؟<br /> - نظریه تکامل در کسب و کار چیست و طبق این نظریه آینده کسب و کارها چگونه خواهد بود . .11 عوامل بحران آفرین در آینده کسب و کارها چه هستند و چطور کسب وکار خود را در برابر این عوامل<br /> محافظت نمایید؟<br /> - چگونه با فقط 11 % بهبود در تجربه خرید مشتریان، به 42 % بهبود در حفظ مشتریان قبلی، 92<br /> افزایش فروش خدمات جانبی و 99 % افزایش رضایت مشتریان دست یابید. )براساس مطالعات و<br /> تحقیقات دانشگاه هاروارد ) .19 اصلاح الگوی رفتاری کسب و کارتان چه فرصتهایی را در سال 1931 پیش روی شما خواهد<br /> گذاشت؟</p> <hr /> <p><br /> <em><span style="font-size:14px;"><strong>و نگاهی به</strong></span></em><br /> - آینده پژوهی اقتصاد قیمت ارز و طلا در سال 1931<br /> - آینده پژوهی شرایط حاکم بر بازار کسب و کار در سال 1931 و جهت حرکت بازار<br /> - روشهای عبور از یک کسب و کار سنتی و رسیدن به کسب و کاری به روز و مدرن<br /> - جهت تغییرات مسیر بازار کسب و کار و اقتصاد در آینده ایران<br /> - تاکتیک های اجرایی کسب و کار های موفق در سال 1936</p>
  0

  نظرات کاربران

  هنوز نظری ثبت نشده است