tik8
پیگیری بلیط
دوره آموزشی استنباط بیزی با استفاده از نرم افزار WINBUGS و R

دوره آموزشی استنباط بیزی با استفاده از نرم افزار WINBUGS و R

  • دوره اجرا:این رویداد خاتمه یافته است

  درباره رویداد

  <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: iransansnu, tahoma; line-height: 26px; color: rgb(203, 55, 60); margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 14px; padding-bottom: 12px; text-align: justify; outline: none !important; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.298039) 0px 0px 0px !important;">دوره آموزشی استنباط بیزی با استفاده از نرم افزار WINBUGS و R&nbsp;<font color="#cb373c" face="iransansnu, tahoma" style="box-sizing: border-box; outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.2s; outline: none !important;">در 2 جلسه 8&nbsp;ساعته(در مجموع 16 ساعت) &nbsp;از&nbsp;روز 24 شهریور ماه از ساعت 9 الی 17 در مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس&nbsp;برگزار می شود.</span></font></h3> <h3>&nbsp;</h3> <h3>سرفصل موضوعات:&nbsp;</h3> <p><br /> مقدمه&zwnj;ای بر استنباط بیزی<br /> نرم&zwnj;افزارهای وینباگز و R<br /> روش&zwnj;های گزینش توزیع پیشینی<br /> روش&zwnj;های شبیه&zwnj;سازی مونت کارلو<br /> شبیه&zwnj;سازی به روش مونت کارلویی زنجیر مارکوفی<br /> آزمون فرضیه و بازه&zwnj;های باورمندی بیزی<br /> مدل&zwnj;های بیزی تجربی و سلسله مراتبی<br /> مدل&zwnj;های خطی و خطی تعمیم&zwnj;یافته بیزی برای تحلیل داده&zwnj;های مقطعی و آمیخته خطی تعمیم&zwnj;یافته بیزی برای تحلیل داده&zwnj;های طولی<br /> معرفی و تحلیل یک گراف سودار غیردوری با استفاده از نرم&zwnj;افزار<br /> کاربرد مدل&zwnj;ها در داده&zwnj;های واقعی با استفاده از وینباگز یا R</p> <p>&nbsp;</p> <h3>&nbsp;اسامی سخنرانان:<br /> اقای دکتر مجتبی گنجعلی<br /> خانم دکتر تابان باغفلکی</h3> <h3>&nbsp;</h3> <p>&nbsp;</p>
  0

  نظرات کاربران

  هنوز نظری ثبت نشده است