tik8
پیگیری بلیط
اتاق خشم

اتاق خشم

  • بزنید! بشکنید! بترکونید!
  • بهاء بلیط:13,000 تومان
  • دوره اجرا:17 تا 24

درباره رویداد

<hr style="font-weight: 400;" /> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: #212529; font-size: 16px; text-align: right;"><strong>شماره تماس جهت هماهنگی:</strong><span style="color: #000000; font-size: 14px;">&nbsp;09378635988<br /></span><strong>ساعات فعالیت مجموعه:&nbsp;</strong>همه روزه: 17 تا 22</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: #212529; font-size: 16px; text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><strong style="color: #000000; font-size: 14px; text-align: start;">پکیج شماره 1:</strong><span style="color: #000000; font-size: 14px; text-align: start;">&nbsp;10 قطعه کوچک: 13هزار تومان</span><br style="color: #000000; font-size: 14px; text-align: start;" /><strong style="color: #000000; font-size: 14px; text-align: start;">پکیج شماره 2:</strong><span style="color: #000000; font-size: 14px; text-align: start;">&nbsp;وسیله از خود بازی کننده: 26 هزار تومان</span><br style="color: #000000; font-size: 14px; text-align: start;" /><strong style="color: #000000; font-size: 14px; text-align: start;">پکیج شماره 3:</strong><span style="color: #000000; font-size: 14px; text-align: start;">&nbsp;6 قطعه کوچک - 2 قطعه متوسط - 1 قطعه بزرگ: 110 هزار تومان</span><br style="color: #000000; font-size: 14px; text-align: start;" /><strong style="color: #000000; font-size: 14px; text-align: start;">پکیج شماره 4:</strong><span style="color: #000000; font-size: 14px; text-align: start;">&nbsp;8 قطعه کوچک - 4 قطعه متوسط - 2 قطعه بزرگ: 150 هزار تومان</span><br style="color: #000000; font-size: 14px; text-align: start;" /><strong style="color: #000000; font-size: 14px; text-align: start;">پکیج شماره 5:</strong><span style="color: #000000; font-size: 14px; text-align: start;">&nbsp;10 قطعه کوچک - 7 قطعه متوسط - 4 قطعه بزرگ: 186 هزار تومان</span><br style="color: #000000; font-size: 14px; text-align: start;" /><strong style="color: #000000; font-size: 14px; text-align: start;">پکیج شماره 6:</strong><span style="color: #000000; font-size: 14px; text-align: start;">&nbsp;12 قطعه کوچک - 7 قطعه متوسط - 4 قطعه بزرگ (پرینتر و فکس): 236 هزار تومان</span><br style="color: #000000; font-size: 14px; text-align: start;" /><strong style="color: #000000; font-size: 14px; text-align: start;">پکیج شماره 7:</strong><span style="color: #000000; font-size: 14px; text-align: start;">&nbsp;16 قطعه کوچک - 12 قطعه متوسط - 10 قطعه بزرگ (مانیتور و تلوزیون): 340 هزار تومان</span><br style="color: #000000; font-size: 14px; text-align: start;" /><strong style="color: #000000; font-size: 14px; text-align: start;">پکیج شماره 8:</strong><span style="color: #000000; font-size: 14px; text-align: start;"> رزورو کامل اتاق: 1 میلیون و پانصد هزار تومان</span></span></p> <hr /> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: #212529; font-size: 16px; text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: 14px;">اتاق خشم یعنی حس رهایی از ترس، ایجاد حس قدرت</span></p> <p>اتاق خشم؟ تا به حال این واژه به گوشتان خورده است؟ تا به حال شده که حس کنید هیچ چیز نمی&zwnj;خواهید جز اینکه با یک چکش به تلویزیونی قدیمی بکوبید؟ خودتان می&zwnj;دانید که همیشه دنبال یک کاری شبیه به این بوده&zwnj;اید. حالا زمان آن رسیده که در اتاق خشم، خودتان را تخلیه کنید.<br />شما می توانید با چوب بیس بال، چکش، پوتک و... به وسایل الکترونیکی، شیشه، ظروف چینی و... ضربه بزنید و آن&zwnj;ها را نابود کنید.</p>
0

نظرات کاربران

هنوز نظری ثبت نشده است