tik8
پیگیری بلیط
معصومه خزایی

معصومه خزایی

    درباره هنرمند

    <p><strong>معصومه خزایی،</strong> دانش&zwnj;آموخته رشته تدوین در مقطع کارشناسی و دانشجوی دکتری فلسفه هنر است. او فیلم&zwnj;سازی را از سال&zwnj; 1385 بصورت مستقل در مقام کارگردانی آغاز کرده و در سال 1395 - 1396 به جمع&zwnj;آوری گروهی ثابت جهت ساخت فیلم در حوزه دفاع مقدس و اجتماع امروزی پرداخت و به همین منظور دفتر فیلم&zwnj;سازی&zwnj;ای را با هزینه شخصی مجهز نمود. پس از ساخت سه فیلم کوتاه اجتماعی و یک اثر از جانبازان اعصاب و روان ، بصورت رسمی نماینده آمارد فیلم شد و فعالیت رسمی دفتر فرهنگی هنری&zwnj;اش را آغاز نمود.</p> <hr /> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: #212529; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">از آثار و&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">فعالیت های</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">&nbsp;این هنرمند می&zwnj;توان به موارد زیر اشاره نمود:</span></p> <p><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">فیلم سینمایی (کارگردان)<br /></span>فریب خوردگان بی نظیر - قرار ما نگارستان</p> <p><strong>فیلم سینمایی (تهیه کننده)<br /></strong>قرار ما نگارستان<strong><br /></strong></p> <p><strong>تئاتر (کارگردان)</strong><br />روباه</p>