شهرام احمدزاده

شهرام احمدزاده

نویسنده

تولد 1358

زندگینامه شهرام احمدزاده

شهرام احمدزاده متولد1359 نمایشنامه نویس، مدرس، پژوهشگر، داور بخش نمایشنامه نویسی جشنواره دانشگاه سوره، داور بخش نمایشنامه نویسی جشنواره تتاتر مقاومت و عضو هیات انتخاب آثار جشنواره تتاتر سوره مهر می باشد.
او نویسنده نمایشنامه های "یک فنجان قهوه تلخ برای آقای شکسپیر"، "گردنامه"، "باران نم نم خواهد بارید"، "این اسم ندارد"، "ماه در آب" ،"گاهی یه تلفن به خودت بزن"، "بازگشت افتخار آمیز مردان جنگی"، "هملت"، "رویایی راه رفتن در آسمان بی ستاره"، "در این شهر فرشته ای وجو ندارد"، "نفس تو را نفس کشید"، "زائر افسون شده"، "وسوسه"، "راه بی پایان"، "زندگی پروانگی"، "روز خداحافظی" و "آسمان ستاره باران" است.

رویدادهای مرتبط با شهرام احمدزاده